تینر

تینرها ، مایعات شیمیایی فرّاری هستند که برای رقیق کردن رنگها به کار گرفته می شوند . این مایعات می توانند در بهبود خواص رنگ نیز تاثیر بسزایی داشته باشند . تینرها در خواص کاربری رنگ ، زمان خشک شدن لایه رنگ و خواص نهایی رنگ تشکیل شده نقش تعیین کننده ای دارند . انتخاب درست یک تینر بر ویسکوزیته ، خاصیت برس خوری ، قابلیت اسپری ، سرعت خشک شدن و بسیاری خواص دیگر رنگ تاثیر می¬گذارد . خواص مورد نظر در انتخاب تینر مناسب عبارت است از : 1– قدرت حلالیت. 2- سرعت تبخیر. 3- نقطه جوش. 4- نقطه اشتعال و قابلیت شعله وری. 5- سم

بوتیل استات

با امکان سفارش محصولات به صورت تلفنی و یا ثبت درخواست تماس و استعلام قیمت در صفحه محصولات