تحقيق و توسعه

از مزیت‌های این واحد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بهبود مستمر کیفیت محصولات
  • برآورده کردن نیاز بازار با ارائه محصولات جدید
  • تسلط بر دانش نوین برای افزایش بهره‌‌وری
  • کاهش ضایعات ناشی از تولید
  • بهبود سریع عملکردها
  • ارائه راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از محصولات
  • مشاوره در زمینه انتخاب محصول و مصرف بهینه آن در مقصد
  • تدوین برنامه‌های توسعه و بهبود شیوه‌نامه‌های کنترل کیفیت