شماره واتس اپ

٠٩١٢٤٥٠٠٧٤٤

آدرس ايميل

behtazshimi.export@gmail.com

كارخانه

آدرس

ماهشهر ، منطقه ويژه اقتصادى ، پتروشيمى بندر امام سايت ١ خيابان بهمن

شماره تماس

٥٢١١٢٤٣١-٠٦١